POLO MARCO - OPISANIE ŚWIATA.

POLO MARCO - OPISANIE ŚWIATA.
cena wywoławcza
380 PLN
cena końcowa
1 400 PLN

POLO MARCO - OPISANIE ŚWIATA. Z oryginału strofrancuskiego z uwzględnieniem redakcji

starowłoskich i łacińskich przełożyła Anna Ludwika Czerny. Wstępem i przypisami opatrzył Marian

Lewicki. PAŃSTWOWY INSTYTUT WYDAWNICZY, WARSZAWA 1954r., str. 806, ilustr. na oddzielnych

tabl., mapa; 21cm. OPRAWA TWARDA WSPÓŁCZESNY PÓŁSKÓREK Z ZŁOCENIAMI I TŁOCZENIEM NA

GRZBIECIE, OZDOBNY PAPIER NA LICACH. STAN Dobry+, dedykacja na str. przedtytułowej, naddarcie

mapy.
twoje notatki

brak