[GOSIENIECKI WIKTOR] - ZABYTKI SZTUKI RODZIMEJ POLSKI ZACHODNIEJ. ZESZYT 1. WOJEWÓDZTWO ZACHODNIE. AUTOLITOGRAFJE WIKTORA GOSIENIECKIEGO.

[GOSIENIECKI WIKTOR] - ZABYTKI SZTUKI RODZIMEJ POLSKI ZACHODNIEJ. ZESZYT 1. WOJEWÓDZTWO ZACHODNIE. AUTOLITOGRAFJE WIKTORA GOSIENIECKIEGO.
cena wywoławcza
240 PLN
cena końcowa
nie było ofert kupna

[GOSIENIECKI WIKTOR] - ZABYTKI SZTUKI RODZIMEJ POLSKI ZACHODNIEJ. ZESZYT 1.

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIE. AUTOLITOGRAFJE WIKTORA GOSIENIECKIEGO. Odbito w Poznaniu. -

Tablicę barwną w Drukarni "Atlas" W. Kostrzewskiego - Litografje w "Drukarni Katolickiej" Tow. Akc.,

Fiszer i Majewski (Księgarnia Uniwersytecka), Poznań [1924r.]; 37x27,5cm., spis tablic, 10 tabl. (w tym

1 kolorowa). Nakład 320 egzemplarzy. Lit. M. Grońska, Grafika w książce , tece i albumie poz. 217.


Wiktor Gosieniecki (19.12.1876 Strzelno pow. Mogilno - 29.08.1956 Gdańsk) malarz i grafik,

zajmował się też m.in. sztuką użytkową i scenografią, studiował w Berlinie i Monachium, po powrocie

osiedlił się w Gnieźnie, a od 1912 na stałe związał się z Poznaniem (z przerwą na okupację),

współorganizował od 1919 Szkołę Sztuk Zdobniczych, gdzie został profesorem (potem działającą jako

Państwowy Instytut Sztuk Plastycznych i Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych), wykonywał

przede wszystkim w latach 20. i 30. XX w. litografie i litografie barwne o motywach

architektonicznych, autor kilku tek graficznych w litografii.

TEKA KARTONOWA. STAN Dobry+, teka w 3 częściach po za tym stan bardzo dobry
twoje notatki

brak