Advanced search Advanced search
31

GERSON Wojciech - Hetmani polscy koronni i Wielkiego Xięstwa Litewskiego. Images collected and drawn by...Warsaw 1860-1866.

add Your note 
Lot description Show orginal version

Author: GERSON Wojciech

Title: Polish Hetmans of the Crown and Grand Duchy ofLithuania. Images collected and drawn by Wojciech Gerson, explainedwith historical text by Julian Bartoszewicz. Volumes 1-8.

 • Place of issue: Warsaw
 • Year of publication: 1860-1866
 • Publisher: publishing house ofAdam Dzwonkowski andCompany
 • Number of pages: 92(biographies)
 • Illustrations, maps: plates, figures 24 (lithographs)
 • Size: 38 cm
 • Binding: hard cloth from the epoch, embossing and gilding on the face, gilded card block, decorative lining, preserved booklet cover of one notebook
 • Condition:good, rubbing and soiling of the binding, characteristic yellowing in thetext and on the plates. 3 portraits are missing (StanisławKoniecpolski, StanisławJabłonowski, MichałKazimierz Radziwiłłand their biographies)

Description:

Outstanding work by Wojciech Gerson (1831-1901), painter, illustrator, educator, which was published in notebooks in 1860-1866. The work was published in sheets. The whole included 9 sheets containing 27 portraits. The offered piece contains portraits of 24 of the most famous Polish hetmans: Wincenty Gosiewski, Stefan Czarniecki, Mikołaj Potocki, Stanisław Żółkiewski, Wa- cław Rzewuski, Stanisław Denhoff, Jan Zamoyski, Feliks Potocki, Adam Sieniawskie, Jan Klemens Branicki, Paweł Sapieha, Krzysztof Mikołaj Radziwiłł, Roman Sanguszko,Józef Potocki, Hieronim Lubomirski, Jan Sapieha, Jan Tarnowski, Stanisław Rewera Potocki, Janusz Radziwill, Jerzy Radziwill, Jędrzej Sapieha, Jan Karol Chodkiewicz, Stanisław Chomętowski, Krzysztof Radziwill.The portraits according to drawings by Wojciech Gerson were made by two prominent Warsaw lithographers Henryk Aschenbrenner and Wladyslaw Dümler. Next to the portraits are short biographies written by Julian Bartoszewicz (1821-1870).

Very rare!

Auction
ANTYKWARIAT OKTAWIAN 10. Aukcja książek
gavel
Date
29 November 2022 CET/Warsaw
date_range
Start price
1 272 EUR
Hammer price
1 399 EUR
Overbid
110%
Views: 119 | Favourites: 5
Auction

Antykwariat Oktawian

ANTYKWARIAT OKTAWIAN 10. Aukcja książek
Date
29 November 2022 CET/Warsaw
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Terms and Conditions
 1. Organizatorem aukcji jest ANTYKWARIAT OKTAWIAN, Sebastian Sadowski, NIP 844-193-76-74.
 2. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizator dolicza 10% opłaty organizacyjnej.
 3. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji.
 4. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl. będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie w ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 5. Informacji przed aukcją udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00; pod numerem telefonu: 534 044 332 lub pocztą elektroniczną [email protected]
 6. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki i dopełnieniu niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 18]. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 7. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 8. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 9. Koszty wysyłki do wyboru: Paczkomaty InPost (ubezpieczony) 12zł lub InPost kurier24 (ubezpieczony) 15zł. W przypadku Klientów zamieszkujących za granicą, prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia indywidualnych kosztów dostawy.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 11. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 12. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
 14. Organizator ma prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 15. Organizator, w uzasadnionych przypadkach, ma prawo do przerwania lub anulowania licytacji.
 16. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 17. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, korespondencji handlowej i marketingowej antykwariatu.
 18. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi danych osobowych. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych tych klientów oraz prowadzenia Księgi ewidencyjnej zabytków.
 19. Moment sprzedaży obiektów przypada na moment uiszczenia ceny.
 20. Antykwariat może wstrzymać realizację zamówienia zakupionych obiektów do czasu dopełnienia niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 16 i/lub 18], pomimo uiszczenia przez Kupującego całości należności oraz kosztów wysyłki.
 21. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia.
About the Auction


FAQ
About the Seller
Antykwariat Oktawian
Contact
ANTYKWARIAT OKTAWIAN Sebastian Sadowski
room
ul. Świętego Rocha 13/15 / 117
15-879 Białystok
phone
+48 534 044 332
keyboard_arrow_up