50

PAMIĘTNIK Emigracji wydawany przez Michała Podczaszyńskiego. Cz. 1-3 (w 1 wol.), (komplet wydawniczy). Paryż 1832-1833

add आपका नोट 
लॉट विवरण

PAMIĘTNIK Emigracji wydawany przez Michała Podczaszyńskiego. Niepodległość. Całość. Wolność. Cz. 1-3 (w 1 wol.), (komplet wydawniczy). Paryż 1832-1833. W Drukarni A. Pinard. str. 24; 24; 16; 8; 8; 16; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 16; 12; 8; [2]; 16; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 4; 8; 8; 18; 23cm.

Oprawa twarda półskórek z złoceniami na grzbiecie i tłoczeniami na licach, brzegi kart marmoryzowane, ozdobne wyklejki. Zachowana zbiorcza okładka broszurowa 3 części.

Stan dobry, niewielkie naderwanie oprawy na grzbiecie, otarcia krawędzi. Niewielkie przybrudzenia kart, niewielki ubytek 1 karty (bez tekstu-dół marginesu), niewielkie naderwanie 2-3 kart. Exlibris w formie pieczątki W. Siedlecki. 

Gocel 3124. Pierwsze polskojęzyczne pismo we Francji. Wydawca nazywał poszczególne numery-półarkusze imionami królów polskich. Wydawcą i redaktorem był M. Podczaszyński, a głównym publicystą Maurycy Mochnacki. 

Komplet obejmuje 36 broszur (ukazywały się co około 2 tygodnie) w 3 częściach:  Cz. 1: Ziemowit, Leszek, Ziemomysł, Mieczysław I, Bolesław W., Mieczysław II, Kazimierz I, Bolesław II, Władysław I, Bolesław III, Władysław II, Bolesław IV; Cz. 2: Mieczysław III, Kazimierz II, Leszek Biały, Władysław III, Bolesław V, Bolesław VI, Konrad, Leszek Czarny, Henryk Probus, Władysław IV (przestawienie), Przemysław, Wacław Czeski; Cz. 3: Władysław I Łokietek, Kazimierz I Wielki, Ludwik Kapet, Jadwiga z Kapetów, Władysław II Jagiełło, Władysław III Warneńczyk, Kazimierz II Jagiellończyk, Jan Albert Jagiellończyk, Alexander Jagiellończyk, Zygmunt I Jagiellończyk, Zygmunt August Jagiellończyk, Henryk Walezy Kapet.

"Pamiętnik" był pierwszym poważnym i jednym ze znakomitszych periodyków Wielkiej Emigracji. Był to organ prasowy o zabarwieniu umiarkowanie demokratycznym. Prawie połowa artykułów dotyczyła niedawnego powstania listopadowego; drugie miejsce zajmowały artykuły poświęcone życiu politycznemu emigracji. W treści m.in. 

- O charakterze polskiej emigracji - Maurycy Mochnacki

- O prawach włościan w królestwie polskiem - Teodor Morawski

- O polityce wschodnio-południowej gabinetu petesburskiego - Maurycy Mochnacki

- Wyjątek z pamiętników działań wojennych Jła Różyckiego (Eustachy Januszkiewicz)

- List Maurycego Mochnackiego do Michała Hubego Referendarza Stanu

- Przyjęcie Dwernickiego w Paryżu

- List Polaka o Ameryce północnej (Hordyński)

- Odezwa Polki do posłów którzy niechcą złożyć sejmu na obcej ziemi

- Działania korpusu Jła Dwernickiego po bitwie pod Nową-Wsią - Anastazy Dunin

- Opis wydania z Pruss w ręce Moskali żołnierzy polskich

- O narodowości polskiej pod reządem austrjackim - Walenty Zawierkowski

- O komitecie narodowym polskim i ziem zabranych

- Kilka listów do wydawcy w niektórych przedmiotach narodowego powstania

- Powstanie na Wołyniu, dziełko pułkownika Karola Różyckiego

- O panu Chróscikowskim dyplomatycznym agencie na Wołyniu, Podolu i Ukrainie

- Nowe akta urzędowe dowodzące niszczenia narodu polskiego przez Moskalów

- Dzień 29 listopada (cały numer poświęcony Powstaniu Listopadowemu)

- Wyprawa do Puław w dniu 26 lutego 1831 - Łagowski Piotr

- Rys historyczny przygód i postępowania Polaków na wyspie Oleron, od wstąpienia ich na okręt, do przybycia z wyspy d' Aix na wyspę Oleron

- Pamiętnik pobytu w Galicji oficera z korpusu Ramoriny

- O rewolucji połecznej w Polszcze - Maurcy Mochnacki

- Historyczna wiadomość o komitecie pana Lelewela - Jenerał J. Bem

- Trzy dni dwództzwa naczelnego Jła Dembińskiego - Ludwik Nabielak

- Opis bitwy pod Boremlem - Anastazy Dunin

- Przyczyny nocy 15 sierpnia (34 polskich oficerów podejrzanych o zdradę oraz szpiegów i agentów rosyjskich zostało wywleczonych przez tłum z warszawskich więzień, a następnie powieszonych lub zakłutych bagnetami) - Maurcy Mochnacki

- Działania Jła Bema i komitetu narodowego w emigracji - Walenty Zawierkowski

- Pamiętnik powstania powiatu kowieńskiego - Maurcy Prozor

- Sprawa Jła Jankowskiego - Kamil Mochnacki

- O chłopach polskich

- O charakterze zaborów moskiewskich - Maurcy Mochnacki

- Szkoła podchorążych -  Alexander Łaski

- Ostatnie słowa do ziomków moich - Julian Ursyn Niemcewicz

- Skrzynecki na radzie wojennej z deputacją sejmową i rządem (Z pamiętników Winc. Chełmickiego)

- O związkach przedrewolucyjnych - Roman Sołtyk

- O spisku koronacyjnym - Adam Gurowski

- Zaburzenie w Warszaiwe dnia 29 czerwca 1831 - Walenty Zawierkowski

- O ruchach emigracji - Jenerał Umiński

- Lista prenumeratorów (wiele znanych nazwisk)

Michał Podczaszyński (1800-1835) – polski dziennikarz i krytyk literacki, wolnomularz. W latach 1825–1826 był redaktorem ”Dziennika Warszawskiego”. Od roku 1827 pisał do ”Gazety Polskiej”. Wydawał także „Pamiętnik Emigracji Polskiej”, będący pierwszym polskojęzycznym pismem we Francji.

Bardzo rzadkie, nakład nie przekraczał 400-500 egzemplarzy, informacja na końcu cz. 3.

नीलामी
ANTYKWARIAT OKTAWIAN 9. Aukcja książek
gavel
दिनांक
03 सितम्बर 2022
date_range
शुरुआती कीमत
324 EUR
हैमर कीमत
902 EUR
अधिक बोली
279%
विचारों: 65 | पसंदीदा: 1
नीलामी

Antykwariat Oktawian

ANTYKWARIAT OKTAWIAN 9. Aukcja książek
दिनांक
03 सितम्बर 2022
बहुत बोली

सभी लॉट बोली लगाने के लिए सूचीबद्ध हैं

डिलीवरी की लागत

खरीदार का प्रीमियम
10.00%
OneBid बोली लगाने के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं लेता है.
बोली वृद्धि
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
नियम और शर्तें
 1. Organizatorem aukcji jest ANTYKWARIAT OKTAWIAN, Sebastian Sadowski, NIP 844-193-76-74.
 2. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizator dolicza 10% opłaty organizacyjnej.
 3. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji.
 4. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl. będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie w ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 5. Informacji przed aukcją udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00; pod numerem telefonu: 534 044 332 lub pocztą elektroniczną [email protected]
 6. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki i dopełnieniu niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 18]. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 7. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 8. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 9. Koszty wysyłki do wyboru: Paczkomaty InPost (ubezpieczony) 12zł lub InPost kurier24 (ubezpieczony) 15zł. W przypadku Klientów zamieszkujących za granicą, prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia indywidualnych kosztów dostawy.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 11. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 12. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
 14. Organizator ma prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 15. Organizator, w uzasadnionych przypadkach, ma prawo do przerwania lub anulowania licytacji.
 16. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 17. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, korespondencji handlowej i marketingowej antykwariatu.
 18. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi danych osobowych. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych tych klientów oraz prowadzenia Księgi ewidencyjnej zabytków.
 19. Moment sprzedaży obiektów przypada na moment uiszczenia ceny.
 20. Antykwariat może wstrzymać realizację zamówienia zakupionych obiektów do czasu dopełnienia niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 16 i/lub 18], pomimo uiszczenia przez Kupującego całości należności oraz kosztów wysyłki.
 21. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia.
नीलामी के बारे में


FAQ
विक्रेता के बारे में
Antykwariat Oktawian
संपर्क करें
ANTYKWARIAT OKTAWIAN Sebastian Sadowski
room
ul. Świętego Rocha 13/15 / 117
15-879 Białystok
phone
+48 534 044 332
keyboard_arrow_up
+